Diagnoser och behandlingar – Dupuytren

Här hittar du information om vanliga diagnoser och behandlingar

Vanliga frågor och svar:

Dupuytren´s kontraktur (DC) har fått sitt namn från den franske kirurgen Guillaume Dupuytren som 1832 först beskrev tillståndet. Sjukdomen drabbar bindehinnan (fascian) i handflatan. DC är ca 7ggr vanligare hos män än hos kvinnor. Vanlig insjuknandeålder ca 50 år. Tillståndet som är godartat börjar vanligtvis som en knöl i handflatan som sedan sakta tillväxer och ger upphov till en hård sträng som ger upphov till böjfelställning i de drabbade fingrarna. Det går då ej längre att vare sig aktivt eller passivt få ut det drabbade fingret i rakt läge. Tillståndet är ej smärtsamt men ibland kan knölarna under huden i handflatan ömma lätt vid tryck Vad är orsaken?Fascian (bindehinnan) i handflatan har till uppgift att hålla huden fäst mot underliggande vävnad när man greppar med handen runt olika föremål. Vid DC förtjockas och skrumpnar denna fascia och drar i hudens undersida så att fingrarna böjs in mot handflatan. (fig 1.)

Vanlig insjuknande-ålder är 50-55 år hos män, 5 år senare för kvinnor. DC är vanligare hos diabetiker, patienter med epilepsi och hos rökare. Vanligtvis drabbas ring- eller lillfingret men även andra fingrar kan drabbas.

Dessvärre kan man själv inte påverka sjukdomens för- lopp. Böjfelställningen i det drabbade fingret kommer ofta mycket sakta. Sök hjälp hos husläkaren för att få diagnosen bekräftad.

Vid uttalad böjfelställning kan arbetsterapeuten göra en skena som hjälper till att hålla fingrarna i ett rakare läge. Denna behandling kan ibland vara aktuell före en eventuell operation i syfte att underlätta själva operationen. Vanligtvis träffar Du arbetsterapeuten före operationen och man mäter då utgångsvärdet. En till 2 veckor efter operationen gör arbetsterapeuten en skena till den opererade handen som skall hjälpa till att bibehålla det rakare läget i de opererade fingrarna. Skenan behöver oftast bara användas nattetid Vidare hjälper arbetsterapeuten till med mobiliseringen efter operationen

Konfirmera diagnosen och vid behov (böjfelställning överstigande 30°) (fig 2.) utfärda en remiss till specialist. Då rökning är en känd riskfaktor för DC kan det vara vara klokt att få hjälp att sluta röka.

Den vanligaste och idag vedertagna behandlingen är operation. I de flesta fall kan ingreppet utföras polikliniskt d.v.s som dagkirurgiskt ingrepp. Operationen utförs vanligvis i blodtomt fält, vilket innebär att en dubbelmanchett anläggs på den arm som ska opereras Bedövningen sprutas in i blodbanan via an venflon som sätts på handryggen. Manschetten medför att bedövningen stannar kvar i armen. Operationen inklusive förberedelser samt entimme i stillhet efter ingreppet tar ca 3-4 timmar. Operationen går ut på att avlägsna den sjukligt förändrade fascievävnaden under huden och tilllåta utsträckning av fingret. Ibland krävs det även försiktig lösning av mjukdelar kring drabbade leder för att få ut ett finger i ett rakare läge. För att undvika ärr stramningar i huden efter operationen lägger man ofta zick-zack formade snitt (fig 3).

I sällsynta fall kan det ibland krävas hud- transplantation då det blir för stramt i huden eller då huden ej “räcker till” när man fått ut ett mycket krokigt finger i ett rakare läge. Man “lånar” då en liten hudbit antingen i handledvecket eller i arm- bågsvecket och syr in denna där det uppstått en huddefekt i fingret. Efter ingreppet lägges ett stort avlastande bandage. Efter operationen är det mycket viktigt att hålla den opererade handen i högläge, så att det inte svullnar i de opererade fingrarna.

Högläge bör iakttagas under 1-2 veckor efter operation. Ungefär 3-4 dagar efter operationen byts bandaget och såret kontrolleras. Efter ungefär 2 veckor tas stygnen och man får då en remiss till arbetsterapeuten som gör en nattskena till de opererade fingrarna. Sårläkningen och resultatet efter ingreppet kontrolleras vid besök på mottagningen. Nattskenan justeras vid behov. Vanligtvis behövs skenan 2-4 månader. Sjukskrivningstid varierar mellan 2 och 8 veckor beroende på yrke.

Resultatet efter operation är delvis beroende på hur om- fattande böjfelställningen var före ingreppet. Ibland kan det vara svårt att få ut fingret i ett helt rakt läge. En viss känselnedsättnig i de opererade fingret/fingrarna kan före- komma denna är dock vanligtvis övergående. Ibland uppstår blödningar under huden med svullnad – det är därför mycket viktigt med högläge efter operationen. Inte ovanligt upplever man en viss ökad känslighet för kyla i det/ de opererade fingrarna. Återfall av sjukdomen uppträder i ca 1/3 av fallen, denna risk är större ju yngre man är.