Diagnoser och behandlingar – Ganglion

Här hittar du information om vanliga diagnoser och behandlingar

Vanliga frågor och svar:

Ett ganglion är en rundad utbuktning i anslutning till en led eller en sena. Gangliet är som en liten ballong fylld med ledvätska.Utbuktningen utgörs av en bråckbildning på ledkapseln eller glidytehinnan runt en sena. Gangliet kan vara mjukt eller hårt beroende på hur fyllt det är med ledvätska. Ibland kan ett ganglion förorsaka lokal ömhet. Ganglion på ovansidan av fingret över den yttersta leden kallas även för mukös cysta.

Vanlig insjuknande-ålder är 50-55 år hos män, 5 år senare för kvinnor. DC är vanligare hos diabetiker, patienter med epilepsi och hos rökare. Vanligtvis drabbas ring- eller lillfingret men även andra fingrar kan drabbas.

[/toggle]

Alla kan drabbas. Ganglier på handryggen är vanligast hos för övrigt friska yngre kvinnor (ofta idrottsligt aktiva). Mukösa cystor på fingrarna är vanligare hos äldre patienter med arthros i smålederna.

Avvakta, ganglion är ingenting farlig, ibland försvinner det av sig självt. Åkomman kan ibland framkallas av tillfällig överansträngning. I dessa fall kan det löna sig med vila varvid gangliet kan försvinna spontant. Undvik att sticka hål på gangliet med nål eller dylikt då detta kan leda till fula infektioner.

Ofta kan ett avlastande stöd vara till hjälp och gangliet kan försvinna spontant

Om konservativ behandling inte fått gangliet att försvinna rekommenderas kirurgi. Ingreppet sker oftast i lokalbedövning och i blodtomt fält, vilket innebär att man lindar armen och pressar upp blodet mot överarmen och därefter pumpar upp en blodtrycksmanschett på överarmen som stasar av blodflödet under ingreppet. Blodtrycksmanschetten kan upplevas som besvärande, men ingreppet tar som regel endast ca 30 minuter. Man löser gangliet från kringliggande vävnad och lyfter bort det medtagande den tunna förbindelsegången mellan gangliet och leden. Operationen sker i s.k. dagkirurgi. Om det rör sig om ett handleds-ganglion får man ibland en av gipsskena över handleden under några veckor efter operationen för att avlasta leden. Stygnen kan tas efter ca 2 veckor. Dagarna efter ingreppet bör man hålla handen i högläge för att minska risken för svullnad. Sjukskrivning 1-6 veckor beroende på arbete och typ av ganglion